Friheten Ok

Många bär friheten ok.
Att själv få bestämma sin väg
Är inte alltid givet.
Att liv är värdefullt,
att det levs bara en gång.
Accepteras inte av alla.
Frihet är att förvalta livets okränkbarhet
Frihets är en gåva
Som vi är bortskämda med här

Previous Post
Next Post
Nu bloggar hon