Jag vill hålla av dig, utan att hålla fast dig.
Jag vill ha dig, utan att äga dig.
Jag vill älska dig, utan att göra om dig.
Jag vill vara nära dig, utan att kväva dig.
Jag vill ge dig kärlek, utan att ställa krav eller villkor.
Jag vill ge upp mig jämte dig.
Utan att gå före, utan att sacka efter.
Jag vill vara din människa på jorden.
Jag tror att vi två aldrig skiljas vill,
för dig har jag givit mitt hjärta till.
Men, har du givit mig din kärlek?