Jag vet var glädjen har sitt hem
när jordens prakt försvinner i fjärran
Ännu en dag i Betlehem har gått
ett livets förebud når mig i skymningen

Alla vet att träden är gröna och vajar i vinden
När döden kommer på besök
Vid Golgata grå morgon timma
Och evigt är livets goda om
du bjuder in dom till ditt hjärta