Glöm inte att leva,
glöm inte att dagen är kort.
Glöm inte mig,
Glöm inte att leva.
Glöm inte Dagen,
Glöm inte att njuta,
Glöm inte att varje dag
är ett under.
Glöm inte att livet är kört.