Gråt kan lätta mången svår börda
Gråt kan ge tröst i armod och svåra
ting på vägen. Låt dem flöda, det
finns alltid tröst på vägen du valt

Gråt ut min vän, låt det flöda i
dagar om så behövs, kom och ta mig
i din famn om du vill, Kanske vi
kan lösa vår väg vi två, ljusan dag

Gråt min vän, gråt tills inga tårar
finns kvar, låt din sorg flyga på
vingarna som står bredvid dig,
gråt som om livet snart vore över!

Gråt, låt tårarna bilda en flod och jag
ska ta dig över den. En tår vill
du kanske spara för mig när jag
är ledsen någon gång, låt mig då gråta hos dig

Inspirerad av Simon-Garfunkels: Bridge over trouble water.