Undersök inte fakta i ljuset av argument, utan argument i ljuset av fakta.