Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
(Mitt eget tillägg: Och lyckan kommer tillbaka fort…..)
du förbliver, Fader vår.

En bön jag växte upp med,farmor och jag bad den varje kväll så länge jag minns, jag kan den än och tar till den när jag behöver tröst, för det är vad den är. Jag lade till en egen vers, då jag ville lyckan hos mig hela natten…..