Må Gud vare dig nådig
Ta emot denna människa till ditt rike
Där inga smärtor finns
Visa vägen till gudomligheten
Ta emot min danske granne
som sökte ditt rike
Nu på dennes färd till ditt rike
Gud älskar oss alla AMEN