Jag vet vad jag väljer,
Hälsan,
Visst är pengar också väldigt viktigt och bra att ha,
men betyder ändå ingenting om inte hälsan finns!