Idag var vi på gravnedsättning, vad trist! när nån går hädan, och dessutom utan dramatik.
En tår föll nerför min kind,  medlidande till alla nära. Tänkte en tanke på min mor, som vara att gå åt förra lördan i hjärtinfarkt, vad skör livet tråd är.

Den kunde ha vart mor i graven tänkte jag. Det är sorgligt när det händer, men händer varje dag, varje minut, nästa gång kan det vara du, jag eller nån vi håller av.

Han gav upp
Han finns inte mer
Hans smekande ord och
värme finns inte.
Han gav upp
utan att kämpa.
Han orkande inte
kämpa för livet