Helt plötsligt träder Gud fram och blir tydlig, det som var gråt bekänner sin verkliga färg och relationen med honom blir allt. Teologi förflyttas till en djup respekt och ett sökande av närhet till Gud. Plötsligt träder hans ord fram och blir inte längre ord på ett papper utan blir dyrbara löften och sanningar som förvandlar mitt hjärta och får mig att älska honom allt mer

Bönen förvandlas från ord till närvaro, från tröttsamt strävande till en kärleksfull omfamning. Andakten förvandlas från mina ord till Guds viskande. Bönen blir nu livet och allt skall tvättas i bön innan jag vågar gå. Min mästare blir nu min följeslagare och vän. Plötsligt blir min synd svart, så svart och min skam och skuld blytung, Plötsligt finner jag mig på knä gråtande men framför mig står Jesus och sträcker sina sår märkta händer.

Plötsligt är jag förlåten. Kärleken och friheten jag känner vittnar, jag är förlåten. Mina händer börjar brinna av hans närvaro jag lägger dem på dem som behöver honom och hans kraft rusar genom mig och förvandlar dem. den ensam finner ro, den slagne finner vila den sjuke blir helad. Mästaren bor nu i mig. Plötslig ser jag himlen och jag ser mästaren, jag ser hans hjärta och hans kärlek och längtan efter sin barn. Jag ser hans tårar och hans sår märkta händer. De vittnar för mig, de säger kom till mig, jag har köpt er fria, kom.