Kärringen i Ottsjö, som sätter i USB minnet,
och undrar i TVÅ timmar drygt, varför inte Telia Internet inte går……….