Jag har hunger efter nått bättre, inte nödvändigtvis prylar och status.
Jag har hunger och törst efter närhet och värme! En god och varm hund att lägga sig
hos tillsammans med katten.

Jag hungrar efter nån som förstår mina inre smärtor dom som inte syns i ansiktet eller
går att tala om för vem som helst, det vill säga min hund som förstår mig och älskar mig oavsett vad.