Hur vill du bli bemött av andra?

Jag vill vara sedd för den jag är! Jag vill har respekt lika som jag visar andra jag möter.