I historieböckerna kommer det stå att hösten 2014 utbröt kriget emellan Norge och Sverige!
I undertexterna kan man läsa att:
“Kriget började med att en Norsk soldat kastade en handgranat över riksgränsen
Varvid en Svensk soldat tog upp handgranaten
osäkrade den och kastade tillbaka den över riksgränsen
vilket förorsakade två invalidiserade Norska soldater!