I buom i buom je trifs som alltin bäst
E buföring om åre ma turistan och ställte fest
No ere mytjö gära ma turistan på e fjäll
Så ta och smaka våfflan å drick kaffe e da snäll.

Ja turistan den ende tröj´n je vejt
Åh hårre skulle je klar me Je e utan ku å geit
Nu kom da opp i buom frå stadens rål å söj
Je vill att dae sge trives å få en artun fröjd.

O sola står oppen å lys på fjäll å sjö
Man förvukun vare tjord å regn å nästan de vort snö
Naer my å knott å svaedan e bort i littla stun
Då ere som om vaela på nytt skull vaera ung

Då går turistan på fjälle ut lejan gå å sta
Som gång dom folj en ledar dom kom i en lång en ra
De kräll kring backan nor mylta vyxe opp
Å ma ha staka vägen så ingen kom bort

Å kom ej på fjaääe så glåm ja ne at byn
Ja skogen ha hygge å liftan pejk i skyn
Dom vill naturn ske flött se å lämn all den plass
Så dom kan ta slalomsvängan te kongjord prål å stass

Men likväl så bor ma på jorla allihop
O dragas fram i live ma arbej mö knot
Ma må pröv å hjälpes på i enkelt rättframt sätt
Så årn ma nog de henne så rångt fel bli grett

BUVISA (På Jamtska) Skriven av Okänd