Ingen fick gå vägen fram
Ingen fick vara de utvalda.
Ingen var fri
För ordet ägdes av de starka.
För ingen fick höra
Guds ord sägas
eller viskas i deras öron.
Fru Östanvind var förtvivlad
Och viskade Gud ord i
allas öron,
på allas läppar sken ordet
som en fägring av Golgata.
Ingen kan vägras att
Slutligen få nå målet,
att bli ett med Gud!
Ingen får numera gå på tvivlens väg.