Ingen kan vad jag kan,
jag är unik.
Ingen Kan det du kan
Se mig, som jag är,
Se dig, som du är.
Du är vacker,
jag är enastående,
Du är enastående,
Vi är vi
och Vi kan det
Ingen kan!