Inget är som förut
i en ingenting värld
Inget blir som det varit
när inget är som det bör
Inger blir förut
när allt förändras
Inget är bra nog
åt den som suckar efter mer!
När man söker lycka
och finner ingenting då är ingenting bra
När livet är på sin spets
då finner man att pengar ger ingen lycka
När livet är en dans
då finns inget att gråta för
När det inte blir som tänkt
då är ingenting något
Inget blir som det varit
när det gungar under fötterna
Då är ingenting lite att glädjas över
i en ingenting värld
I en ingenting värds ordning
får vi starta om från noll
och bygga ett nytt bättre värds ordning
Ingenting får glömmas
Ingenting får blomma utan färger
i ingenting värld
där inget är ingenting!