Jag försökte så tappert att nå
mitt utsatta mål

Lilla vän, du får nog prova
en gång till för att lyckas
Jag sa, vi ses snart igen
för jag skall prova igen
för jag ska komma igenom pärleporten
jag vill bli stark och komma
Jag försökte en morgon så klar
att få till dig komma herre
att övervinna min inre kamp
men på jag halva vägen, vänta på mig!
Jag har lite kvar att uträtta