Jag gick på den här vägen
som lockar många med sin
sin avsides belägna
och tysta vandrings led

Att vinden blåste kylig
det gjorde ingenting
men jag blev lite sorgen
av några andra ting

En svala tog sitt avsked
en fjäril låg där död
en frostig liten blomma
som slocknade i nöd

Det måste varit sommar
en sommar jag ej hann
för all min brådska se
innan den på nytt försvann bort