Jag kan ej stanna upp
trots jag stretar emot
allt jag kan
Livets väg har ej någon stoppskylt

Jag kan ej stanna upp
Göra halt och tänka efter
och utesluta misstag
Livets väg går rakt fram tills döden inträffar

Jag kan ej stanna upp
och gå tillbaka några år
och återuppleva det goda
Livets väg är ibland hård och krokig

Jag kan ej stanna uppå
och sätta mig ned
och fundera vad jag gjort
på livets underfundiga väg
jag kan ej stanna upp och börja om