Det fiskas stora torskar
omkring vår långa kust
och idogt många forskar
och visar upp sin lust

Det släpas mycket olja
där ynglen skulle bo
och dör gör mången kolja
och alger kan ej gro

Jag ser de många liken
som flyter kring vår kust
och mången är så sniken
att stulen blev min must

Jag ofta går i skogen
och fåglars drillar njuter
och längre in syns plogen
och små sattyg fåglar skjuter