Jag tror på livet

jag tror allt kommer att ordna sig
jag tror att blir bättre med tiden
Jag tror på kraften hos oss
Och viljan till en bättre vardag.

Jag tror vår styrka att förändra,
men inte politikers skit snack!
Som inte leder någonstans för oss.
Herre, led oss rätt!
Och gör allt till det bästa.

Jag tror på livet
Att livet har mer överraskningar
Att framtiden kommer att ordna sig,
men först måste vi rusta Noaks ark
Och tänka om.

Jag tror –