Jag älskar utan att förstå
Jag lever utan att ha ett mål

Du finns där utan några krav
villkorslöst, kärlek utan en ring

Jag älskar utan att veta
hur stort det är att leva för dig