Det kan tyckas att världen håller på att gå åt fanders, så vem orkar bry sig egentligen?
Att klimatet går åt fanders, det vet alla! Utan  ledare som som har en skruv lös! Så vad kan jag göra? När de
stora länderna skiter i naturen? Kina, USA Och nu senast Brasilien.

Kan tyckas att man gnäller, men jag vill gnälla av mig! Kan tyckas att världen går fanders, så varför bry sig?
Kan tyckas att allt är elände, men det finns ljusglimtar, vår egen Greta till exempel som kämpar för en bättre värld,
när tar vi barns oro på allvar? Istället för klappa dom på huvudet och säga duktig flicka/pojke.
Kan tyckas futtig att barnen ska behöva ta över vår smuts och vår skit vi lämnar över när vi kan göra något nu.
Bara viljan finns, finns den?

Bara viljan finns kan vi ge en bra värld till nästa generation, men man kan undra nu i dessa hat tider, terror och
ond bråd död, det finns inte ens nån heder mellan tjuvar numera! Att hata blivit vardags mat idag, ord vi inte
skulle tagit i vår mun tar vi numera som vardagsmat. Dags att lära oss vett och etikett?

Jag är Dyster när det gäller världen för framtida generationer så bäst att leva fullt ut mens man kan:)
Så pass på och lev nu, nästa generation har inget kvar att leva på……. Kan tyckas!