Jag är en kannibal
Sista kannibalen i världen.
Som att äta mask på burk
Som äta uppstoppad korv
Och kåldolmar tycks inte gilla mig
Som om jag inte visste bättre
än att vara otacksam
Så, jag sväljer och äter och
känner mig som en kannibal