Kan världen bli bättre? Jag är pessimist. Jag tror att vårt “Vill ha ohejdat” Kommer att ge
oss dödsstöten. Vår girighet har inga gränser för vår Ha begär. Det kommer en tid på vi måste komma till sans!

Kanske?