Kanske kommer allt bli som det varit nu när ljuset letar sig till oss. Eller tänker vi om allt det som vi förut tog för givet? Kanske blir vi mer tacksamma. Jag tänker bli det, jag är tacksam att jag lever och får vara med!

Kanske vi börjar förstå att vi inte kan ta allt för givet, för vem vet när nästa virus vill göra livet surt. Dom väntar bara på sin tur att göra livet till ett helsike för oss.

Kanske blir kanske vårt nya jag….