Nått som är kul när man väntar på träningspasset är att kolla in alla på gymmet, inte
så att man stirrar sig blind på sina medmänniskor. Jag undrar om vi inser hur roliga vi är? Vi är en art av djur
som visserligen står på ben och vi tror om oss själva vara smarta.

Ibland behöver man sin dagliga dos med att kolla in vår värld och dess invånare, vi är en rolig skara. Bara man ser
sig omkring.

Vi är olika, men vissa tycks inte förstå att mångfald utvecklar ett samhälle. Alla måste få vara en del av världen. Att hur vi
än gör kommer det alltid att finnas “motvals” folk, folk som vill vara ifred, folk som vill festa o.s.v. Vi är olika.

Det är bra konstigt idag, att vi inte får vara olika. Olika, men respekterade för dom vi är!

Kanske ändå? Det blir bättre? Jag hoppas det, för lika värde, men olika!!!!