Kära Finansministen. Jag är i stor nöd,
Jag kan ej inta mitt dagliga mål mat på cafe´ Opera.
Jag kan ej ta mig ner pa stan, Stockholms Limosine service vägrar skjutsa mig!
Mitt Amerikan express guld kort är spärrat,
Min barnvakt tycker att jag ska betala bättre.

Min Östermalms våning har frugan tagit i skilsmässan,
Underhållet till mina 7 barn är betungande!

Skrädderiet vill ha betalt, min senaste mobil trasig.
Mitt jetplan är på reparation, min skogsegendom har några gröna aktivister tagit i beslag

Min villa i Italien är hustruns, min
Lägenhet i Monaco tog förföra hustrun,
Och mina kontanter är inlåsta i Schweiz!

Sa snälla finansministern, ge mig några miljoner och jag
lovar att inte skvallra Pa några statliga Direktörer.

Vänligen, eder Johan Mutkolv