”Ki eller Chi” i som det heter på kinesiska, är den inre vitala nervenergin som är en förutsättning för effektiv rörelse och handlingsförmåga. För att utvecklas var det nödvändigt att lära sig uppodla och styra kraftströmmarna av ki och det centrera den.

Sedan urminnes tider har Asiens folk betraktat punkten “saika – tanden” som centrum för psykisk och mental energi, även det indiska yoga systemet  känner till detta centrum, där det kallas Prana. Ljus består av ljudvågor och ljus av ljudvågor, man kan ej förneka att ljud och ljusvågor har en egen kraft.

Även sinnet som kontrollerar kroppen har en egen kraft, eller om man vill fortsätta med liknelsen, kontrollerar kroppen med mentalvågor eller svängningar. Dessa vågor generar i människans hjärna och att energin i dessa vågor kan alstra stora krafter är knappast förvånande.

Om sinnet och kroppen ska fungera med verklig effektivitet måste sinnesvågorna koncentreras så att största möjliga kraft kan koncentreras och fokuseras, till t.ex. att slag eller en kata.

Man skiljer på den inre och yttre styrkan, den yttre styrkan är den rent fysiska som grundar sig på ren muskelkraft. Den inre styrkan är den subtila kraften där man fokuserar sinnet  på t.ex. ett slag, ett  kast o.s.v. ki kan utvecklas på två sätt, antigen genom andning eller genomfysiska övningar.

I första fallet genom koncentration, med andning i buken, man brukar tala om andas med magen. Det går till så att man sätter sig i skräddarställning eller ZaZeen, placerar båda händerna på nedre delen av buken, håller huvudet och ryggen raka. Dra sedan långsamt in luft genom näsan lite åt gången och pressa ned luften i buken så att denna sväller upp. Håll luften kvar i magen i några sekunder, och anas sedan långsamt ut genom munnen. Släpp ut så mycket luft som möjligt så att lungorna töms. Efter en tids övning kommer du att märka en förändring!

Buken blir mer framträdande och musklerna blir mer välutvecklade och starka.

Metod två utgörs  av fysiska övningar där man står i Kibadachi  där man står i axelbredd och sjunker ner i nittio graders vinkel och andas. Man sänker medvetet ki från bröstet till den nedre delen av buken. Då man i gamla tider övade detta var man tvungen att behålla ställningen dagligen i långa stunder, med ständigt ökad tid. Efter hand upphörde smärtan i benet och ki sänktes till saika tanden.

Övningen befrämjandes blodcirkulationen och flödet av ki kunde kontrolleras. Med träning kan man med tiden utveckla en enorm kraft från midja och bukregionen.  Först när man kom på att kombinera dessa två metoder gjorde kampsporterna verkliga framsteg. Ett exempel på detta kan man se bland experterna Tai-Chi-Chuan som var en stridskonst, men som är helt fantasiskt, med denna styrka kan de kontrollera sin fysiska styrka. Även i den så kallade civiliserade världen finns klart dokumenterade fall där kvinnor och män i bilolyckor fått rent övernaturliga krafter. Varifrån kommer den? Är det så att alla kan lära sig att använda ki?

Teckenförklaring:
Kata: Är ett inövat rörelsemönster som man repeterar gång på gång.
ZaZeen: Det är den ställning man använder när man mediterar.
Kiba-dachi: Det betyder häst-ridar ställning

Källa: Karate-do Nyumon av Roy Andersson.
Ki-aikido
Tai Chi Chuan