•  Blir man klokare med åldern?

Det beror på , somliga lär sig aldrig, somliga tar klokheten till en ny nivå. Jag personligen tror jag blivit försiktigare och taar livet med en smula humor, vad göra? Livet går ju vare sig man vill eller inte! Jag tror jag blivit bättre på motgångar med ålderns rätt.