Jag undrar om inte knäckebröds tillverkarna är i
maskopi med smör fabrikanterna!
Varje gång jag brer ett knäckebröd
går det extra mycket smör för att fylla igen alla hålen…..