Känner mig lite kurun skarre idag
Första gången jag hörde det jämtska order var för c:a 25 år sedan, av min nu bortgångna fasters make.
Varje gång han inte kände sig dåligt eller inte det var allmänt bra.
Då sa han högt och tydligt, j e´kurun skarre idag! Sen visste vi: Läge att vara tyst och gå på tå.