Nu när vi alla är glada
och det spritter och sprätter i var bak.
För här var det fadderrittan och hej och hå!
Kom och sjung med vår egen sång.
Här var det skoj
och där minsann tjosan!
Vad det spritter i kroppen
för en låt som vi sjunger tillsammans.
Ser du hur fru älg med herr häst bäst drar
ut långdansen?
Ser du hur fru gris och herr skunk dansar?
Långt ifrån varandra.
Men det gör ingenting för vår sång lever!
Där var det hopp
Och där var det klapp
Och här var det stamp
Och där sitter herr tupp och skriker i tak
Vem skulle inte vilja sjunga med i våran låt så glader?
Ursprungen skriven: 781018 och omarbetad dags ovan