Leka kurragömma med myndigherna,
Ingen hittar mig!
Leka kurragömma med mig själv,
Jag hittar mig inte.

Leka Kurragömma med döden
gör jag varje dag
En så länge har jag vunnit.

Leka kurragömma
med natur och miljö
Snart tar naturen hämd!
Och vi står här i värld ytan skönhet.

Leka Kurragömma
med livet som insats
Ännu lever jag i Ottsjö
Men, hur länge?

Leka Kurragömma
med mig själv.
Jag är osynlig, Inger ser mig,
men jag finns.

Leka Kurragömma
Med Samers Rättigheter
Så länge Staten har fått kapitalet
av en gruva.