Kasta ut livbojen
Se om nån tar tag i den.
Hala försiktigt in bojen.
Håller nån fast?
Slå ut handen och tag dennes hand,
Ge ditt stöd.
Ge din värme,
Visa att din kärlek
är äkta.
En livboj för en vän i nöd,
är en äkta vän,
Är du en?
I så fall, skynda dig
kasta ut bojen genast.
Och se efter!