Livet är en metafor,
För något större
Som kan ge kärlek och värme.

En hand att hålla,
Är det värt att leva?
kan man undra,
Liv för vem?

Gå i kretshjulet,
till vilken nytta?

Livet är en metafor,
som inte värt att leva,
men är värt att leva,
men, kanske? är det.