Livet är vad det är
inget att göra åt
Vad kan man göra?
när livet är en soppa av ingenting

Vad kan göra?
När det trasslat till sig
så man hittar inte utvägen
i dimmans skimmer

Livet är hårt
livet kan bli bättre eller sämre
vad ska man göra?
för att få förståelse och kärlek
när ingen vill se en

Livet är vad det är
och ingen kan ändra på det