Det är sista kvällen på livets hårda skola
Skolan som härdar och danar ens själ.
aldrig Jag glömmer att livet är tufft ibland
Men goda minnen förblir och onda minnen förvinner.
Minnen som följer genom livet.
På stigen jag går genom världen i sakta tempo
mot målen jag vill nå.
Livets hårda skola är min reskost på färden
En kosthållning att leva gott av länge.
Jag kom till Karlshamn en dag i höstens långa dag
Med förväntan om ett bättre liv.
Jag kämpat mig igenom hårda tider och bra dagar
Jag har funnit mitt hem vid havets pärla.
I stridens hetta jag fann livets goda
I striden jag förlorat många dagar.
Allt är nu ljuset framför mig
allt kan inte mätas i pengar!
I Karlshamn jag fick livets gärning
att leva och ta vara på ljusa stunder
och bevara dom lätt åtkomligt i mitt hjärta.
Att se livets i nytt ljus ger mening i livet.