Att lyda bibelns ord om att älska sin nästa är nog det svåraste som finns!
Att älska en terrorist?
Det är nog ingen som gör?
Att älska sin nästa.
Gör du?