Man måste lära sig leva med smärtan vare sig det gäller hjärtat eller ont i kroppen. Det gäller nog alla, det
är inte lätt att lära sig leva med smärta, man lär sig att härda ut!