Hur uppfostrar vi våra unga? idag tycks inte våra unga någon respekt för liv och andra med människor! Det håller på att gå åt skogen och det blir trångt på våra fängelser. Vi vuxna måste sätta ner foten och säga: Det är nog nu! Men det verkar som det är allmängiltighet slapphet i vårt samhälle! Men snälla, prata med de unga om livet är skört! Och ingen kommer igen när man är död.