Gud, Herre, hör min bön.
Om jag tvivlar, stärk mig med din famn.
Vägled mig genom mina val här i livet.
Var min mentor i svåra val.
Ge mig styrka,
ge mig av din storhet.
Gud, Herre, gör mig stark inför mina prövningar.
och bär mig på dina skuldror.
Gud, Herre jag är din ödmjuka tjänare.