Min vän Lagom
finns alltid här
närvarande!
Din vän Lagom
finns alltid hos
dig närvarande!
Vår vän Lagom
finns alltid
hos oss!
Vad är Lagom?
egentligen, förklara!
om det går.