Det rasslar i gräset
när morgonens syrliga
friskhet vandrar genom landskapet

Sträcker sig inte natten
med sin stillhet genom fönsterkarmen?
Och händerna som rörde
vaggan med barnet så mjukt

Snart ger sig gyllne soltrålar
till känna
fångade daggvåt och spindelväv
med sina stjärnor och strålar
utom synhåll försvinna som på vingar

Ett fågelrop skär svagt
genom tystnaden
När tystnaden och morgonens friskhet
vandrar från fönster till fönster