När mörkret faller
Och sanden i våra ögon blir fuktiga
Och gråten är nära
När hopplösheten är nära avgrunden

Och jag trodde smärtan försvann
Men jag brinner inombords
När livet tog en annan väg än den jag tänkte

Som en bumerang kom du åter
Övertog ett annat hjärta
Och lämnade tårarna kvar
Brustet hjärta som förblöder i förtvivlan

En vattendroppe faller sakta i takt med tårarna
När bara mörkret finns kvar
Och smärtan som tär ens isär
Då vet jag att efter mörkret kommer ljuset och glädje