Jag ser din gestalt
mellan träden
känner igen din gång

Det brusar en eld
inom mig, mitt
hjärta sjunger en sång

Gula månen ler så gåtfullt
som att han vet
min innersta hemlighet

Vad lycklig jag är!
Jorden är vacker och blommorna med
någonting oförklarligt
fördriver min ensamhet