• Något som inspirerar:

För mig har alltid Evy Palm varit en förbild nu på äldre dar, ett bevis att man träna och tävla på hög nivå, ålder är bara en siffra!